ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ  

ΟΠΣΔ της Πράξης του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Γ' ΚΠΣ (σχολικά έτη: 2006-2007 και 2007-2008)

(Για να συνδεθείτε χρησιμοποιήστε τους κωδικούς που σας έχουν δωθεί)


ΟΠΣΔ της Πράξης του ΕΠ «Εκπαίδευση και δια Βίου μάθηση», ΕΣΠΑ (σχολικά έτη: 2008-2009, 2009-2010)ΟΠΣΔ Αναπληρωτών και Ωρομισθίων για τα Έργα:
"Β' Ξένης Γλώσσας"
"Πρόγραμμα Εξειδικευμένης"
"Πολιτισμός και Ένταξη ΕΚΟ στα Δημοτικά"
Πληροφορικοί"

EYE - Υπ.Ε.Π.Θ.   ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑΑΝΑΠΤΥΞΗ: © 2007 Ε.Α.Ι.Τ.Υ.   ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ