ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ  

ΟΠΣΔ της Πράξης του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Γ' ΚΠΣ (σχολικά έτη: 2006-2007 και 2007-2008)
(Για να συνδεθείτε χρησιμοποιήστε τους κωδικούς που σας έχουν δωθεί)


ΟΠΣΔ της Πράξης του ΕΠ «Εκπαίδευση και δια Βίου μάθηση», ΕΣΠΑ (σχολικά έτη: 2008-2009, 2009-2010)


ΟΠΣΔ Αναπληρωτών και Ωρομισθίων για τα Έργα:
Ανάπτυξη υποστηρικτικών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα σχολεία - Τάξεις Υποδοχής
Εκπαιδευτικοί ΠΔΕ
Ενιαίος τύπος ολοήμερου δημοτικού σχολείου
Ενίσχυση Προσχολικής Εκπαίδευσης
Ενισχυτική Διδασκαλία
Ένταξη προσφυγοπαίδων, ηλικίας έως 15 ετών, στο εκπαιδευτικό σύστημα
Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
ΠΕΠ - Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ - Τομέας Παιδείας   ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: © 2009 Ι.Τ.Υ.Ε "ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ"   ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ