ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ  
 

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, η εφαρμογή πλέον λειτουργεί στη νέα διεύθυνση:

https://payroll.espa.minedu.gov.gr

Η παρούσα διεύθυνση θα καταργηθεί το επόμενο χρονικό διάστημα, επομένως η πρόσβαση θα είναι εφικτή μόνο από τη νέα διεύθυνση!

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ - Τομέας Παιδείας   ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑΑΝΑΠΤΥΞΗ: © 2009 Ι.Τ.Υ.Ε. "ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ"   ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ