ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ  

ΟΠΣΔ της Πράξης του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Γ' ΚΠΣ (σχολικά έτη: 2006-2007 και 2007-2008)

(Για να συνδεθείτε χρησιμοποιήστε τους κωδικούς που σας έχουν δωθεί)


ΟΠΣΔ της Πράξης του ΕΠ «Εκπαίδευση και δια Βίου μάθηση», ΕΣΠΑ (σχολικά έτη: 2008-2009, 2009-2010)ΟΠΣΔ Αναπληρωτών και Ωρομισθίων για τα Έργα:
Β ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ - Πολιτισμός και Ένταξη ΕΚΟ στα Δημοτικά Σχολεία
Πληροφορική - Τ.Π.Ε. και Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση
ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Στήριξη Σχολείων με ΕΑΕΠ
Διαπολιτισμικές Εκπαιδευτικές Δράσεις στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση με ενίσχυση των διακρατικών συνεργασιών
Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας
Ενισχυτική Διδασκαλία 2012-2015
Εξατομικευμένη Υποστήριξη μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
Υποστήριξη Ολοήμερων Σχολείων (B)
Κοινωφελής Εργασία
Αναβάθμιση Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων
Ανάπτυξη Υποστηρικτικών Δομών για μαθητές ΑΜΕΑ
Αναμόρφωση Διδακτέας Ύλης στη Β/θμια Εκπαίδευση

EYE - Υπ.Ε.Π.Θ.   ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑΑΝΑΠΤΥΞΗ: © 2007 Ε.Α.Ι.Τ.Υ.   ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ