ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ  
 

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, η εφαρμογή πλέον θα λειτουργεί στη νέα διεύθυνση:

http://payroll.espa.minedu.gov.gr

Η παρούσα διεύθυνση θα καταργηθεί το επόμενο χρονικό διάστημα.

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ - Τομέας Παιδείας   ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑΑΝΑΠΤΥΞΗ: © 2009 Ι.Τ.Υ.Ε. "ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ"   ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ